Instruktor a trenér lezení

Instruktor a trenér lezení na umělé stěně a v přírodních terénech